Je winkelmandje

Je winkelmandje is momenteel leeg
i

Subtotaal

€0,00

Verzendkosten i

Vanaf

Totaal

Incl. btw

Voorwaarden giveaways

Als je deelneemt aan de promoties en giveaways van CLUSE (de ''Giveaways''), ga je volledig akkoord met deze algemene voorwaarden van CLUSE (''AV'') en verklaar je dat je aan alle vereisten voldoet om daarvoor in aanmerking te komen.

 

AANMERKING

Als je nog geen 18 bent, heb je de toestemming van je ouders of wettelijke voogden nodig om mee te doen aan de Giveaways. CLUSE kan je in op elk moment vragen om een bewijs van leeftijd en/of identiteit en/of bewijs van die toestemming, wanneer dat relevant is. CLUSE kan elke deelnemer die een dergelijk bewijs niet kan verstrekken, uitsluiten. Medewerkers van CLUSE zijn uitgesloten van deelname.

 

DATUM VAN GIVEAWAYS

De Giveaways beginnen en eindigen op de datum die is gespecificeerd in de CLUSE Instagram en/of CLUSE TikTok-posts. Inzendingen na de sluitingsdatum worden niet geaccepteerd. 

 

MEEDOEN

In de Giveaways-post op Instagram en/of TikTok wordt de hele procedure uitgelegd. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden en het is niet nodig om een aankoop te doen om mee te dingen voor de Giveaways. Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd, bij meerdere inzendingen van dezelfde persoon, wordt deze gediskwalificeerd, tenzij in de Instagram en/of TikTok -post expliciet anders is aangegeven. Bij deelname aan een Giveaway, kom je niet in aanmerking voor prijzen die worden toegekend in een andere Giveaway, tenzij je aan elke Giveaway apart deelneemt. 

 

DE WINNAAR

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle goede inzendingen. De winnaar krijgt via DM op Instagram en/of TikTok bericht via onze officiële CLUSE-account binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum van de Giveaway. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met de winnaar of als de winnaar niet binnen 48 uur de prijs opvraagt, behoudt CLUSE zich het recht voor om de prijs in te trekken van de winnaar en een andere winnaar te kiezen. De beslissing van CLUSE met betrekking tot alle zaken omtrent de Giveaway zijn definitief en zijn niet onder voorbehoud van beoordeling of beroep van een deelnemer of een derde partij. 

 

PRIJS

De promotieprijs is een CLUSE-product zoals aangegeven op de CLUSE Instagram en/of CLUSE TikTok-post. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geldbedrag of andere alternatieve prijzen aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde. 

 

VERZENDING

Helaas verzenden we niet naar Iran, Irak, Cuba, Noord-Korea, Soedan, Syrië, Brazilië, China, Israël, Koeweit, Rusland en Turkije.

 

PERSOONSGEGEVENS

Elke winnaar komt overeen dat, door deelname aan een Giveaway, CLUSE de naam van de winnaar op elke manier en op elk medium mag gebruiken voor promotionele doeleinden zonder dat hiervoor aanvullende goedkeuring of compensatie is vereist, met inbegrip van het posten op een winnaarslijst, in een Instagram- en / of CLUSE TikTok-post, Instagram- en / of TikTok-stories. 

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deelname aan de Giveaway komt elke deelnemer overeen om CLUSE, zijn wettelijke vertegenwoordigers, respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren, ontslaan en schadeloos te stelen van alle schade in welke vorm dan ook die wordt geleden of ondervonden in verband met de Giveaway of het accepteren van de prijs.

 

AV

CLUSE behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel de Giveaways op enig moment te annuleren of de voorwaarden van de AV te wijzigen en een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht op moment van publicatie.

 

HEERSEND RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Giveaways worden beheerst door Nederlands recht. Elk geschil dat zich kan voordoen zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.